Select Page
Digisense

Mikä on Chainlink?

Jan 29, 2021

Lohkoketjuteknologioita on käytetty jo lähes vuosikymmenen ajan. Tähän mennessä teknologia on rajoittunut lähinnä tokeneiden siirtämiseen käyttäjien välillä. Lohkoketjujen älysopimukset ovat pystyneet käyttämään vain lohkoketjulla jo olevia tapahtumia ja dataa. Täten lohkoketjut ovat olleet omia irrallisia ympäristöjään, jotka eivät kommunikoi perinteisten järjestelmien kanssa. Tämän vuoksi älysopimusten ja lohkoketjujen todellinen potentiaali on jäänyt toteutumatta.


Chainlink toimii lohkoketjujen ja perinteisten järjestelmien välissä tuoden datan lohkoketjuilla hyödynnettävään muotoon.


Älysopimukset ovat lohkoketjuilla toimivia funktioita jotka suorittavat ennalta määrätyt toiminnot, kun koodiin kirjoitetut ehdot toteutuvat. Jotta älysopimus toteutuu moitteettomasti, sen on saatava luotettavaa dataa sisään ja vietävä luotettavaa dataa ulos. Chainlink tarjoaa keinon tuoda mitä tahansa rajapinnasta (API) dataa älysopimusten hyödynnettäväksi.

Toimintalogiikka

Kaikki lohkoketjujen ja ulkopuolisten järjestelmien välillä tapahtuva viestintä tapahtuu oraakkeliksi kutsutun väliohjelmiston kautta. Oraakkeleiden käyttö on ollut tähän päivään asti kuitenkin ongelmallista sillä ne ovat olleet keskitettyjä palveluja, lohkoketjun itsessään ollessa hajautettu. Oraakkelit ovat siis muodostaneet yksittäisen pisteen, jonka toimintahäiriö saattaa vaarantaa koko älysopimuksen toiminnan. Tätä ongelmaa on kutsuttu nimellä ”The Oracle Problem”.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Chainlink on kehittynyt ensimmäiseksi hajautetuksi oraakkelipalveluksi, joka tarjoaa lohkoketjun ulkopuolista dataa älysopimusten käytettäväksi. Tuloksena älysopimusten determinismi voidaan valjastaa lohkoketjun ulkopuolisten datan ja tapahtumien automatisointiin. Chainlink tarjoaa luotettavan ja turvatun end-to-end yhteyden älysopimuksiin ja niiden ulkopuolelle.

Toisin kun monet muut kryptovaluutat Chainlinkillä ei ole omaa lohkoketjua vaan se toimii alustavasti Ethereum verkossa. Chainlink on kuitenkin ns. lohkoketju-agnostinen, eli toimii millä tahansa lohkoketjulla.

Noodeille eli oraakkeleille maksetaan Link-tokeneiden muodossa hyvästä käyttäytymisestä eli totuudenmukaisen datan tuottamisesta älysopimukselle. Tulevaisuudessa noodit voivat myös tarjota vakuudeksi Link-tokeneita jolloin väärästä datasta rangaistaan ja vakuutena olevat tokenit menetetään.

Datan hajauttaminen tapahtuu ottamalla tarvittava data monesta lähteestä ja monen oraakkelin kautta, sekä aggregoimalla kyseisestä datasta painotettu keskiarvo. Näin älysopimuksen omistaja saa luotettavaa dataa, vaikka joku lähteistä ilmoittaisikin väärää dataa.

Käyttökohteita

Tällä hetkellä merkittävin käyttökohde Chainlinkille on DeFi, eli hajautetut finanssisovellukset. Näille sovelluksille Chainlink tarjoaa varmasti luotettavaa dataa hyödynnettäväksi. DeFi markkinan arvo on noussut yhden vuoden (2020-2021) aikana noin 1 miljardista dollarista yli 27 miljardiin dollariin.

Chainlinkin ja älysopimusten käyttökohteet ovat miltei rajattomat ja käsittävät suuren määrän eri sektoreita kuten:

  • Raha ja finanssiala
  • Maksuliikenne
  • Vakuutus
  • Toimitusketjut
  • Hallinto
  • Yritykset
  • Valtuudet ja henkilöllisyys
  • Hyödykkeet
  • Uhkapelit

Chainlinkin käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita on jo satoja, lisää tulee joka päivä. Yhteistyötä tekevät niin lohkoketju-alan toimijat kuin suuret yritykset kuten mm. Google, Microsoft, Oracle, Ernst & Young, IBM, ja Intel.

Digisense on innolla mukana Chainlinkin ja lohkoketjuteknologioiden tuomisessa kaikkien käytettäväksi!

Lue lisää:

Factsheet (saatavilla myös suomeksi): https://chainlinkecosystem.com/factsheet/

The Oracle Problem: https://blog.chain.link/what-is-the-blockchain-oracle-problem/

Chainlinkin käyttökohteita: https://blog.chain.link/44-ways-to-enhance-your-smart-contract-with-chainlink/